புதுச்சேரி:
அரசு பள்ளிகளின் நேரம் மாற்றியமைப்பு; மாலை 4.30 மணிக்கு பதில் 3.45 மணிக்கே பள்ளி நேரம் முடியும்
2 மணி வரை இருந்த உணவுஇடைவேளை 12.25 மணி-1.30 என அரைமணிநேரமாக குறைப்பு; நேரமாற்றம் நகரப்பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டுமே என புதுச்சேரி அரசு அறிவிப்பு