முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான கலந்தாய்வு அறிவிப்பு.
முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான கலந்தாய்வு 19.09.2017 காலை 10 மணிக்கு CEO அலுவலகத்தில் நடைபெறும் - பள்ளிக்கல்வித் துறை அறிவிப்பு.