*தலைமைச் செயலாளர் திருமதி.கிரிஜா வைத்தியநாதன் நீதிமன்ற வளாகத்திற்கு வந்துள்ளார்.*

*JACTTO-GEO பொறுப்பாளர்கள் நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ளனர்.*


*16-ம் எண் வழக்கு நடைபெற்று வருகிறது.*

*ஒரு மணி நேரத்தில் JACTTO-GEO வழக்கு விசாரணைக்கு வரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது*.