EMIS செய்தி,
1) 1ம் வகுப்பு மாணவர்களை பதிவேற்றாத பள்ளிகள் உடனடியாக பதிவேற்றவும்
2) மாணவர் பதிவு Emls பதிவு சரி செய்யவும்


3) தற்போது CROME ல், FireFox BROWSERல் Emis UPDATE , Add ஆகவில்லை என்றால் புதிதாக Firefox Developer Free down road செய்து Instal செய்து அந்த Browser வழியாக UPDATE மற்றும் மாணவர்களை வேறு பள்ளியிலிருந்து Add செய்யலாம் .
Student Serch ல் Addhar  (or) Emis No (or) mobile No. கொடுத்து Serch செய்து Edit செய்யலாம், Add செய்யலாம் .