10-ம் வகுப்பு செய்முறைத் தேர்வுகளை வரும் 20 முதல் 28ம் தேதிக்குள் முடிக்க தேர்வுத்துறை உத்தரவு.