ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்துக்கு புதிய தலைவராக ஜெயந்தி IAS-ஐ நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவு.