என் அருமை ஆசிரிய நண்பர்களுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் பாலமோகன் ராமசாமியின் வணக்கங்கள்

வரும் 15-04-2018 முதல் துவங்கி 14-05-2018 வரை 30 நாட்களுக்கு ஒரு மாத கால சான்றிதழ் பயிற்சி ISRO -ISCOPE Program சார்பில் ஆன்லைன் கோடை கால படிப்பு தமிழ் வழியில் நடைபெற உள்ளது.

இது முற்றிலும் ஒரு .புதுமையான, முயற்சி கட்செவி, முகநூல், மின் அஞ்சல் மூலம் மட்டுமே இந்த பயிற்சி நடைபெறும்.

ஏற்கனவே ஒரு ஆண்டிற்கு முன்பு ISCOPE ஒரு ஆண்டு அறிவியல் தொடர்பாற்றல் மற்றும் பத்திரிக்கையியல் சான்றிதழ் வகுப்பில் சேர்ந்தவர்களுக்கு இந்த சான்றிதழ் படிப்பை முழுவதும் கட்டணம் ஏதும் செலுத்தாமல் படிக்கலாம்.

படிப்பை சிறப்பாக முடிப்போருக்கு Material , சான்றிதழ் வழங்கப்படும். மற்றோர்களும் கட்டணமில்லாமல் படிக்கலாம் அவர்களுக்கு Material, சான்றிதழ் வழங்கப்பட மாட்டாது.

Syllabus for summer course .

1.கோடை கால பயிற்சி என்பதன் வரலாறு என்ன?நோக்கம்பயன்பாடுயார் யாருக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கான தேவையின் முக்கியத்துவம்

2.வாழ்க்கைத் திறன் மற்றும் திறன் தூண்டல்கள் என்பது என்ன?

3. வாழ்க்கைத் திறன்களின் அடிப்படைத் தேவைகள்

4. கற்றல் , திறன் மேம்பாடு

5. சுய திறன் என்பது என்ன? அதை கண்டறியும் உளவியல் முறைகள்

6. தேவை கோட்பாடுNeed - Demand - Supply

7. வாழ்க்கைக்கான தேடல், அறிவுத் தேடல், நிதர்சனம் , உண்மை தேடல்

8. திறனை மேம்படுத்தும் யுக்திகள்

9. மனித ஆற்றல் - உண்மை - பயன்பாடு- விரயம் - காலக்கோடுHuman potential - Performance _truth_Timeline

10. எது உண்மை Reality

இந்த படிப்பில் சேர விரும்புவோர் தொடர்ந்து இந்த பக்கத்தில் இணைந்து இருங்கள்.06-04-2018 அன்று முதல் 13-04-2018 வரை Google form பூர்த்தி செய்து online ல் அனுப்பி வையுங்கள்.

IMPORTANT DATES:

REGISTRATION STARTS FROM 06-04-2018 AND CLOSES ON 13-04-2018

SELECTED PARTICIPANTS LIST WILL PUBLISH ON 14-04-2018

COURSE STARTS ON : 15-04-2018

First Come First Serve

முதலில் form பதிவு செய்யும் 100 ஆசிரியர்கள் மற்றும் 100 மாணவர்களுக்கு மட்டும் இந்த படிப்பு முழுவதும் கட்டணம் ஏதும் பெறாமல் நடத்தப்படும்.

கற்றலானது interactive participation , Group Discussion, Play way , Activity based, Case Study, ....... முறைகளில் நடைபெறும். ஒரு புதுமையான சான்றிதழ் படிப்புக்கு விருப்பமானோரை வரவேற்கிறோம்.

 https://www.facebook.com/groups/ISCOPE

GOOGLE FORM LINK AND ONLINE REGISTRATION LINK https://goo.gl/forms/RNbwXDOWvzpV09ow1