விருதுநகர் - 97% (முதலிடம்)

ஈரோடு- 96.3 (இரண்டாமிடம்)

திருப்பூர்-96.1% (மூன்றாமிடம்)


- அமைச்சர் செங்கோட்டையன்