தற்காலிகமாக தங்களது போராட்டம் வாபஸ் பெறப்படுகிறது - ஜாக்டோ ஜியோ செய்தி தொடர்பாளர் தகவல். * எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் உள்ளிருப்பு போராட்டம் நடத்தி வந்த நிலையில், போராட்டம் வாபஸ். * அடுத்தக்கட்ட போராட்டம் குறித்து வரும் 20ம் தேதி முடிவு - சாந்தகுமார்