*32 அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளிகளில், இனி 12 பள்ளிகளில் மட்டுமே மாணவர் சேர்க்கை 


அரசாணை வெளியீடு

*20 பள்ளிகளில், பயிற்சி நிலையங்களாக மாற்றம் - மத்திய அரசு  வழிகாட்டுதலின்படி, தமிழக அரசு நடவடிக்கை

* மொத்த மாணவர் சேர்க்கை இடம் 3,000லிருந்து, 1050 ஆக குறைப்பு- தமிழக அரசு.

Source: Thanthi T.V