எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் உள்ளிருப்பு போராட்டம் நடத்தி வந்த நிலையில் போராட்டம் வாபஸ் - ஜாக்டோ ஜியோ அறிவிப்பு