* சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அண்ணா பல்கலை. தகவல்

* டிடி செலுத்தும் வகையில் வரும் 18ம் தேதிக்குள் இணையதளத்தில் மென்பொருள் மாற்றப்படும் - அண்ணா பல்கலை.