சென்னை: எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் படிப்புகளில் சேர 43,935 மாணவர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பங்கள் சரிபார்ப்பு முடிவடைந்த நிலையில் மாலை 5 மணி வரை 43,935 விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.