திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் பெருங்குடி ஆதிவாசிகள் கிராமத்தில் பதிய தொடக்கப்பள்ளி ஆரம்பிக்கப்பட்டது.