அனைத்து *வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்கள்* மற்றும் அனைத்து *மேற்பார்வையாளர்கள்* கவனத்திற்கு:

 *மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களின் தகவல்கள்* :


இந்தக் கல்வியாண்டு
*(2018-2019)* முதல்...
இனிவரும் காலங்களில் இந்த *Whats Appல்* இனி தங்களின் பள்ளிப் பார்வையின் பதிவேற்றம் பின்வருமாறு பதிவிட வேண்டும்  என்று *C.E.O.* அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.

 *தகவல் பின்வருமாறு* :

1. ஒன்றியம் / பள்ளியின் பெயர்

2. அப்பள்ளியில் உள்ள மாணவ, மாணவியர் எண்ணிக்கை,

3. தங்கள் பார்வையிட்ட வகுப்பு, மற்றும் மாணவ, மாணவிகளின் எண்ணிக்கை,

4. தங்கள் பார்வையில் கண்ட பள்ளியின் நிறைகள் / குறைகள்,

5. கடந்த பள்ளி பார்வையில் சுட்டிக் காட்டப்பட்ட குறைகள் சரி செய்யப்பட்டதா? அதன் விவரம்,

6. *இல்லை* எனில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட ஆசிரியர்கள் பெயர் மற்றும் காரணம்,

7. பள்ளியில் மாணவர்கள் இடையே தனித்திறமை இருப்பின் அந்த விவரம் மற்றும் புகைப்படம்.

மேற்கண்ட முறையில் மட்டுமே பதிவிட வேண்டும் என்று தங்கள் அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்ள படுகிறது.

*-தகவல் C.E.O.*