16.06.2018 (ரம்ஜான் விடுமுறை காரணமாக) அன்று நடைபெற இருந்த முதுகலை ஆசிரியர்கள்/தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்கள் கலந்தாய்வு 17.06.2018 ஞாயிறு அன்று நடைபெறும்!!