டி என் அட்டென்டண்ஸ் ! ஆசிரியர்கள் வருகையை கண்காணிக்க புதிய செயலியை பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிமுகம்.