* ஜூலை 1ம் தேதி முதல் முன் தேதியிட்டு அமலுக்கு வரும் என தகவல்

* "சுமார் 48 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும் 62 லட்சம் ஓய்வூதியர்களும் பயனடைவர்"