அரசாணை (1D) எண். 556 Dt: August 09,
2018  பள்ளிக் கல்வி   அனைவருக்கும் கல்வி இயக்ககத்தின் கீழ்மாநிலமற்றும் மாவட்ட திட்ட அலுவலகங்கள்வட்டார மற்றும் தொகுப்பு வளமையங்களில் பணிபுரியும் 3890 ஆசிரியர் பயிற்றுநர் பணியிடங்களில்தற்போதைய மாநில காலிப்பணியிட சராசரியான 15சதவிகிதத்தை அனைத்துமாவட்ட மற்றும் வட்டார வள மையங்களுக்கும் பொதுவான காலிப்பணியிடமாக ஒதுக்கிவிட்டுபொது கலந்தாய்வின் மூலம் பணி நிரவல் செய்துஅனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் மாறுதல் வழங்கி பொதுக் கலந்தாய்வு நடத்தஅனுமதி – ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.


click here to download ............அரசாணை (1D) எண். 556 Dt: August 09, 2018   
பள்ளிக் கல்வி – அனைவருக்கும் கல்வி இயக்ககத்தின் கீழ்மாநில மற்றும்மாவட்ட திட்ட அலுவலகங்கள்வட்டார மற்றும் தொகுப்பு வள மையங்களில்பணிபுரியும் 3890 ஆசிரியர் பயிற்றுநர் பணியிடங்களில் தற்போதைய மாநிலகாலிப்பணியிட சராசரியான 15சதவிகிதத்தை அனைத்து மாவட்ட மற்றும்வட்டார வள மையங்களுக்கும் பொதுவான காலிப் பணியிடமாகஒதுக்கிவிட்டுபொது கலந்தாய்வின் மூலம் பணி நிரவல் செய்து அனைத்துமாவட்டங்களுக்கும் மாறுதல் வழங்கி பொதுக் கலந்தாய்வு நடத்த அனுமதி –ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.