சிறப்பாக பணியாற்றிய ஆசிரியர்களுக்கு 9 பிரிவுகளில் " புதிய தலைமுறை ஆசிரியர் விருது.1) புதுமை - ஒத்தக்கடை அரசு பள்ளி தலைமையாசிரியர் திரு. தென்னவன்.

2) கிராம சேவை - சஞ்சனூர் நடுநிலை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் - திரு.சி.வீரமணி.

3) பழங்குடி மேம்பாடு - பொக்காபுரம் - தலைமையாசிரியர் - திரு. கண்ணதாசன்.

4) பெண்கல்வி - காலச்சேரி - நடுநிலைப்பள்ளி ஆசிரியர் திரு. ஆனந்த்

5) செயல் ஊக்கம் - பீமநகர் நடுநிலை பள்ளி தலைமையாசிரியர் திருமதி. ராஜ ராஜேஸ்வரி

6) மொழித்திறன் - பெண்ணாடம் ஆசிரியர் திருமதி. கீதா

7) அறிவியல் விழிப்புணர்வு - வெள்ளியணை அரசு பள்ளி ஆசிரியர் திரு. தனபால்

8) படைப்பாற்றல் - மணப்பாறை நடுநிலைப்பள்ளி ஆசிரியர் - திரு. து.கேசவன்

9) சிறப்பு குழந்தைகள் - Little Hearts Home - ஆசிரியர் திருமதி. ரீட்டா ஐயப்பன்.