தமிழ் நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 25.09.2018. 

Applications are invited from qualified persons for the post of CONTROLLER OF EXAMINATIONS of this University. The prescribed application form along with other details can be downloaded from 10.09.2018 from the University website: www.tndalu.ac.in. Last date for receipt of filled in applications is 25.09.2018