பள்ளிக்கட்டடங்கள் குறித்து ஆய்வு நடத்த சிறப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

ஆய்வு மேற்கொண்டு பழுதடைந்த பள்ளி கட்டடங்களை சீர் செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.