மாணவர்களுக்கு இலவச பேருந்து அட்டை வழங்குவதை முதல்வர் அடுத்த வாரம் தொடங்கி வைப்பார்

- அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்