* பள்ளிக்கல்வித்துறை முதன்மை செயலாளரின் எழுத்துப்பூர்வ வாக்குறுதியை ஏற்று ஆசிரியர்கள் முடிவு

* ஒரு நபர் குழு அறிக்கையை தாக்கல் செய்ததும், மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - பள்ளிக்கல்வித்துறை முதன்மை செயலாளர்