சென்னையில் உள்ள உதவிபெரும் பள்ளி ஆசிரியர் களுக்கு  தேர்தல் பணி ஆணை வந்தாச்சு வரும் 24.3.2019 அன்று முதல் கட்ட பயிற்சி!!