நீங்கள் துவக்கப் பள்ளி ஆசிரியரா? கவலை வேண்டாம். உங்களுக்கு தேவையான 44 தமிழ் காணொளி பாடல்கள் (1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை) பதிவேற்றம் செய்யப் பட்டு உள்ளது. பார்த்து உங்களது வகுப்பறையில் பயன் படுத்துங்கள்

No comments:

Post a Comment