இடைநிலை ஆசிரியர்களின் மாவட்ட மாறுதலுக்கு திடீர் தடையாணையை கண்டித்து மாநிலம் முழுவதும் பல இடங்களில் ஆசிரியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்!No comments:

Post a Comment