தேர்வுகள் மூலமே இனி பேராசிரியர்களுக்கு பதவி உயர்வு - மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை

கல்லூரி,பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்களின் பதவி உயர்வில் புதிய நடைமுறை அறிமுகம். தேர்வுகள் மூலமே இனி பேராசிரியர்களுக்கு பதவி உயர்வு என மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அறிவிப்பு.

No comments:

Post a Comment