ஏர்டெல் தற்போது ரூ. 119 ப்ரீபெய்ட் ரீசார்ஜ் திட்டம், ரூ. முன்னர் வழங்க முன்வந்த 99 ப்ரீபெய்ட் ரீசார்ஜ் திட்டம். இந்த புதிய ரூ 119 ப்ரீபெய்ட் திட்டம் ஒரு பிரிவானது மற்றும் ஒவ்வொரு பயனருக்கும் நன்மைகள் வேறுபடும். உதாரணமாக, நிறுவனத்தின் ஏர்டெல் சிம் ஐ இரண்டாம் இணைப்பு அல்லது ஒரு தற்காலிகமாக பயன்படுத்தும் நபர்களுக்கு சிறந்த நன்மைகளை வழங்கும்.

ஏர்டெல் 4 ஜி / 3 ஜி / 2 ஜி தரவரிசை 2 ஜிபி, எப்யூபி வரம்பு மற்றும் 300 எஸ்எம்எஸ் இல்லாமல் 28 நாட்களுக்குள் வரம்பற்ற குரல் அழைப்பை வழங்கி வருகிறது. சில பயனர்களுக்கு, ரூ 119 மதிப்பு, 4 ஜி / 3 ஜி / 2 ஜி தரவுகளை வரம்பற்ற உள்ளூர், எஸ்டிடி மற்றும் தேசிய ரோமிங் அழைப்புகள் மற்றும் 14 நாட்களுக்கு 300 எஸ்எம்எஸ் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. 

ஏர்டெல் ரூ. 99 ப்ரீபெய்ட் ரீசார்ஜ் முந்தைய பயன்பாட்டிற்கு அதே ரூ. 119 ப்ரீபெய்ட் ரீசார்ஜ். இருப்பினும், வாடிக்கையாளர்கள் ரூ. 99 நாட்களுக்குள், 1 ஜி.பை. தரவு, வரம்பற்ற குரல் அழைப்புகள் மற்றும் 300 எஸ்எம்எஸ் ஆகியவை 10 நாட்களுக்கு ஒரு செல்லுபடியாகும் காலம் கொண்டிருக்கும்.

ஏர்டெல் நிறுவனத்தின் ரூ .99 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதேபோல் ரூ 119 நோக்கம் தொடர்கிறது, ஆனால் விலை இப்போது ரூ. 20 ஆக அதிகரித்துள்ளது, இது ஜியோவுக்கு தெளிவான ஆதாயத்தை தருகிறது.