பள்ளி மாணவர்களுக்கு அடுத்த வாரம் முதல் இலவச பஸ் பாஸ் வழங்கப்படும்மாணவர்களுக்கு இலவச பேருந்து அட்டை வழங்குவதை முதல்வர் அடுத்த வாரம் தொடங்கி வைப்பார்

- அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்

No comments:

Post a Comment