*நாளை 01/12/2018 (சனிக்கிழமை )  பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் - முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக பதவி உயர்வு வழங்க நடைபெற இருந்த கலந்தாய்வு ஒத்தி வைக்கப்படுவதாக நீதிமன்றத்தில் அரசு வழக்கறிஞர் இன்று அறிவிப்பு*