கணக்கு பாடம் சார்ந்த 50க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்கள் இங்கு தொகுத்து வழங்கியுள்ளே. குழந்தைகளுக்கு கணிதம் சார்ந்த அனைத்தும் இங்கு வீடியோவாக தொகுத்துள்ளேன்.


Click here to download PDF


ஞா.செல்வகுமார் ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி
திருப்புட்குழி