அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்கள் - ஆசிரியர் விகிதாசாரம் அறிவிப்பு - பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குனர் உத்தரவு


1 முதல் 5-ம் வகுப்பு வரையில் 60 மாணவர்களுக்கு 2 ஆசிரியர் - பள்ளிக்கல்வித்துறை