அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களின் போராட்ட அறிவிப்பு புயல் பாதிப்பு பகுதிகளில் சீரமைப்பு பணியை பாதிக்கும். - முதல்வர் பழனிசாமி