சென்னை: தட்டச்சு மற்றும் சுருக்கெழுத்து தேர்வு தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.தமிழக தொழில்நுட்ப இயக்குனரகத்தின், தட்டச்சு மற்றும் சுருக்கெழுத்து தேர்வுகள், பிப்., மற்றும் ஆக., மாதங்களில் நடக்கின்றன. வரும் ஆண்டில், பிப்ரவரியில் நடக்கவுள்ள தேர்வு தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.உயர் வேக சுருக்கெழுத்து தேர்வு, பிப்., 2 மற்றும் 3ம் தேதிகளில் நடக்கிறது. சுருக்கெழுத்து தேர்வு, பிப்., 9 மற்றும் 10; கணக்கியல் தேர்வுகள், பிப்., 11; தட்டச்சு தேர்வுகள், பிப்., 23 மற்றும் 24ம் தேதிகளில் நடக்கும் என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.