தமிழ்நாடு அமைச்சுப்பணி - இளநிலை உதவியாளர்கள் / உதவியாளர்களுக்கு அடிப்படைப் பயிற்சி - பவானிசாகர் அரசு அலுவலர் பயிற்சி நிலையத்தில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விவரம் வெளியீடு
CLICK HERE TO DOWNLOAD ....  BHAVANI SAGAR TRAINING - JUNIOR ASSISTANT / ASSISTANTS MARKS REGARDING  CLICK HERE...
பயிற்சி காலம் :- 09.10.2018 முதல் 30.11.2018 முடிய 

No comments:

Post a Comment