சென்னை: வேலைக்கு வராத அரசு ஊழியர்கள் சம்பளத்தை பிடிக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது. ஜனவரி.31-ம் தேதி அரசு ஊழியர்களுக்கு தரவேண்டிய சம்பளம் தாமதமாக வாய்ப்பு உள்ளது. கருவூலத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட சம்பளத்தை திரும்ப பெற நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.