செங்கோட்டையனுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு:

* அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு கூடுதல் பொறுப்பாக விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலத்துறை ஒதுக்கீடு, பாலகிருஷ்ணரெட்டி ராஜினாமா எதிரொலி

* அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு கூடுதல் பொறுப்பாக விளையாட்டுத்துறை வழங்கப்படுகிறது.