சென்னை கல்வித்துறை இயக்குனர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை சோதனை.