தமிழகத்தில் வருமான, இருப்பிட, சாதி சான்று உட்பட 20 வகையான சான்றிதழ்கள், சமூக நலத்துறையின் மூலம் வழங்கப்படும் 7 வகையான உதவிகள், இணையவழி பட்டா மாறுதல் போன்ற சேவைகளை இ-சேவை மையங்கள் மூலம் பொதுமக்கள் பெற்று வருகின்றனர்.


தற்போது இவற்றில் 20 வகையான சான்றிதழ்களை வீடுகளில் இருந்தபடி https://www.tnesevai.tn.gov.in/citizen/ என்ற இணையம் மூலம் விண்ணப்பித்துப்பெற வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் UMANG என்னும் 'ஆண்ராய்ட்' செயலி மூலமாகவும் சாதி, இருப்பிட, வருமானம் ஆகிய சான்றிதழ்களை பொதுமக்கள் பெறமுடியும். சேவை கட்டணமாக ரூ.60 இணையம் வழியாக செலுத்த வேண்டும், என கலெக்டர் டி.ஜி.வினய் தெரிவித்தார்