வடலூர் தைப்பூச விழாவை முன்னிட்டு கடலூர் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை - ஆட்சியர் அறிவிப்பு