*🔥உச்ச வரம்பு உயர்வு:*

✍ *தனி நபர் வருமான வரிக்கான உச்ச வரம்பு ரூ.2.5 லட்சத்தில் இருந்து, ரூ.5 லட்சமாக அதிகரிப்பு.*