ஊதிய முரண்பாடு, 21 மாத நிலுவைத் தொகையை வழங்குவது குறித்த அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய ஆணை
சித்திக் குழு அறிக்கையை ஜனவரி 9ஆம் தேதி தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு
அறிக்கையின் அடிப்படையில் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கை குறித்து தமிழக அரசு பதிலளிக்கவும் உத்தரவு