உயர்நிலைப் பள்ளி தலைமையாசிரியர் பணியிடங்களுக்கு தகுதி வாய்ந்த ஆசிரியர்களின் பட்டியலை தயார் செய்து 22.02.2019-க்குள் அனுப்ப பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு.

No comments:

Post a Comment