பள்ளிகளில் attendence app மூலமாக ஆசிரியர்கள் வருகை பதிவுகளை தலைமை ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் attendence appஇல் எவ்வாறு ஆசிரியர்கள் வருகை பதிவுசெய்யும் முறை


பள்ளிகளில் Attendence app மூலமாக ஆசிரியர்கள் வருகை பதிவுகளை தலைமை ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் Attendence appஇல் எவ்வாறு ஆசிரியர்கள் வருகை பதிவுசெய்யும் முறை 


CLICK HERE TO DOWNLOAD ...PDF ....

2 comments:

  1. தாமத வருகையை பதிவிடுவது எவ்வாறு?

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete