போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஊழியர்கள் மீதான நடவடிக்கையை அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் - ஜாக்டோ ஜியோ வலியுறுத்தல்


No photo description available.

No comments:

Post a Comment