*🔵⚪ஜாக்டோ - ஜியோ விவகாரம் :*


*பல முறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் கூட்டமைப்பினர் அரசு கோரிக்கையை ஏற்கவில்லை - அமைச்சர் ஜெயக்குமார்*

*மேற்குவங்கம் தவிர மற்ற அனைத்து மாநிலங்களிலும் புதிய பென்சன் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது - அமைச்சர் ஜெயக்குமார்*

No comments:

Post a Comment