5 நாள் தொடர் விடுமுறை:

ஏப்ரல் 17 - மகாவீரர் ஜெயந்தி
ஏப்ரல் 18 - மக்களவைத் தேர்தல்
ஏப்ரல் 19 - புனித வெள்ளி
ஏப்ரல் 20 - சனி
ஏப்ரல் 21 - ஞாயிறு