பயிற்சி நேரம்

1st Batch : காலை : 10.00 முதல் 01.00 வரை

2nd Batch : மதியம் 2.00 முதல் 5.00 வரை