தொடக்க பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் நடுநிலை பள்ளி தலைமை ஆசிரியராக பதவி உயர்வு வழங்க நீதிமன்றம் தடை..